W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu zatrudnieni są nauczyciele, pedagog, pracownicy administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli), którego zadaniem jest:

  •  ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów,
  •  dzielenie się wiedzą w zakresie danego poziomu bądź bloku,
  •  prowadzenie zajęć otwartych.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu

Rok szkolny 2023/24

Nauczanie zintegrowane:

Kozak Małgorzata

- Głowacka - Płachta Sylwia

-  Lechojda Brygida

- Glinka – Komorowska Karolina

- Mielcarz Aleksandra

- Pająk Agnieszka

Oddział przedszkolny:

- Litwińska Agnieszka

- Murawska Marta

Język polski:

- Nowak Anna 

- Aleksandra Cieśla

- Stachowiak Paulina

Historia:

- Polechońska Aleksandra 

-  Zakharchuk Vasyl

Wiedza i społeczeństwo:

- Polechońska Aleksandra

Plastyka:

- Masłowska Joanna

Muzyka: 

- Solarski Karol

Język angielski:

-  Kurzak Olesia 

-  Stępień Agnieszka 

-  Zakharchuk Vasyl

- Załucka-Piechut Katarzyna

Język niemiecki:

- Piórkowska Daria

Matematyka:

-  Nowak Katarzyna

-  Biesiada Monika

Geografia:

-  Morchat Lila

Fizyka:

- Szpilewska Cecylia

Chemia:

- Szpilewska Cecylia

Przyroda / Biologia:

-  Wilczyńska Justyna


Technika:

-  Symonowicz Karol

Informatyka:

- Masłowska Joanna

-  Stępień Agnieszka


Wychowanie fizyczne:

-  Hertel Bogusław

-  Jarczewska Anna

-  Pawlik Bartosz

- Iwański Józef  


Religia:

-  Patrzek Beata

- Ogonowska Anna

- Jabłońska Anna

Biblioteka:

-  Nowak Anna


Świetlica szkolna:

- Bukis Maria

- Solarski Karol

-  Hertel Bogusław

-  Pawlik Bartosz

- Iwański Józef  

- Morchat Lila

- Szpilewska Cecylia

- Wilczyńska Justyna

- Symonowicz Karol

Nauczyciele współorganizujący kształcenie:

-  Zielecka - Klasa Jolanta 

-  Buniewicz Dorota

-  Szczepaniak Ewa 

-  Goszczyńska Agnieszka

-  Załucka Piechut Katarzyna

- Ostrowska Agnieszka

Gębala Monika

- Kołacińska Olga

- Gudwiłowicz - Pomarańska Anna

Rewalidacja indywidualna:

- Bukis Maria

- Załucka - Piechut Katarzyna

- Goszczyńska Agnieszka

- Szczepaniak Ewa

- Gudwiłowicz Pomarańska Anna

- Głowacka Płachta Sylwia

- Buniewicz Dorota

Doradztwo zawodowe:

- Pawlik Bartosz

Edukacja dla bezpieczeństwa:

- Jarczewska Anna

Etyka:

Mielcarz Aleksandra

- Polechońska Aleksandra

WDŻ:

- Morchat Lila

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.