W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu zatrudnieni są nauczyciele, pedagog, pracownicy administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli), którego zadaniem jest:

  •  ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów,
  •  dzielenie się wiedzą w zakresie danego poziomu bądź bloku,
  •  prowadzenie zajęć otwartych.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu

Rok szkolny 2017/18

Nauczanie zintegrowane:

- Gudwiłowicz - Pomarańska Anna 

-  Jasińska Edyta

-  Lechojda Brygida

-  Pomagalska Małgorzata

-  Andrzejak Karolina

-  Rogulska Ewa

-  Szymańska Barbara

-  Forysiewicz Grażyna

Oddział przedszkolny:

- Głowacka - Płachta Sylwia

- Glinka - Komorowska Karolina

Język polski:

-  Rup-Bartosik Joanna

-  Stachowiak Paulina

- Kraska Anna

- Kotarska Marta

- Nowak Anna 

Historia:

- Hołowska-Kędzierska Ewa

- Polechońska Aleksandra 

Plastyka:

-  Masłowska Joanna

Muzyka: 

-  Solarski Karol

Język angielski:

-  Ankiewicz - Olkowska Aniela 

-  Kurzak Olesia

-  Stępień Agnieszka 

-  Zakharchuk Vasyl

- Biernacka Dorota

- Miler Alicja

Język niemiecki:

- Dalecka Linda

- Wnuk Aleksandra


Matematyka:

-  Adamska Maria 

-  Adamski Roman

-  Biesiada Monika

- Komorowska Anna

- Parda Małgorzata

- Matuszczak Irena

Geografia:

- Kasińska Małgorzata 

Fizyka:

- Kuziemski Andrzej 

Chemia:

- Pająk Elwira 

Przyroda / Biologia:

-  Morchat Lila

-  Wilczyńska Justyna

Technika:

-  Słowińska Teresa


Informatyka:

-  Daniel Marzenna


Wychowanie fizyczne:

-  Hertel Bogusław

-  Jarczewska Anna

-  Kiesz Robert

-  Pawlik Bartosz

- Iwański Józef  

- Symonowicz Karol


Religia:

-  Białas Janina

-  Błażewicz Bożena 

-  Patrzek Beata 

- Ogonowska Anna

Biblioteka:

-  Kowalczuk Sławomira 

-  Adamkiewicz Karolina


Świetlica szkolna:

-  Srokowska Krystyna

- Jakubowska Małgorzata

- Masłowska Joanna

-  Pająk Agnieszka

- Skuza Zofia

- Solarski Karol

- Słowińska Teresa

- Załucka Katarzyna


Nauczanie indywidualne, nauczyciele wspomagający:

-  Zielecka-Klasa Jolanta

-  Szczepaniak Ewa

-  Goszczyńska Agnieszka

- Protasiuk Halina

- Bortnowska Alina

Rewalidacja indywidualna:

- Bortnowska Alina

- Buniewicz Dorota

- Bukis Maria

- Załucka Katarzyna

Doradztwo zawodowe:

- Bochniak Anna 

Etyka:

- Szczepaniak Ewa

- Polechońska Aleksandra

WDŻ:

- Morchat Lila

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.