W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu zatrudnieni są nauczyciele, pedagog, pracownicy administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli), którego zadaniem jest:

  •  ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów,
  •  dzielenie się wiedzą w zakresie danego poziomu bądź bloku,
  •  prowadzenie zajęć otwartych.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu

Rok szkolny 2018/19

Nauczanie zintegrowane:

-  Szymańska Barbara

-  Jasińska Edyta

-  Lechojda Brygida

-  Pomagalska Małgorzata

-  Rogulska Ewa

Oddział przedszkolny:

- Głowacka - Płachta Sylwia

- Gudwiłowicz - Pomarańska  Anna 

- Diana Majdan - nauczyciel wspierający

Język polski:

-  Rup - Bartosik Joanna

- Kraska Anna

- Kotarska Marta

- Nowak Anna

- Wiśniewski Szymon

- Proniuk Paweł

Historia:

- Hołowska-Kędzierska Ewa

- Polechońska Aleksandra 

- Kotarska Marta

Wiedza i społeczeństwo:

- Perek Bożena

Plastyka:

-  Masłowska Joanna

Muzyka: 

- Katarzyna Kucapska

- Małgorzata Pomagalska

- Ewa Szczepaniak

Język angielski:

-  Ankiewicz  Aniela 

-  Kurzak Olesia

-  Stępień Agnieszka 

-  Zakharchuk Vasyl

- Miler Alicja

Język niemiecki:

- Dalecka Linda

- Piórkowska Daria


Matematyka:

-  Adamska Maria 

-  Nowak Katarzyna

-  Biesiada Monika

-  Matuszczak Irena

Geografia:

-  Żekieć – Gitalewicz Ewa

-  Lila Morchat

Fizyka:

- Lipiec – Czuba Ewelina

Chemia:

- Szpilewska Cecylia

Przyroda / Biologia:

-  Szpilewska Cecylia

-  Wilczyńska Justyna

Technika:

-  Słowińska Teresa


Informatyka:

-  Daniel Marzenna

- Masłowska Joanna


Wychowanie fizyczne:

-  Hertel Bogusław

-  Jarczewska Anna

-  Agata Skonieczka

-  Pawlik Bartosz

- Iwański Józef  

- Symonowicz Karol


Religia:

-  Białas Janina

-  Błażewicz Bożena 

- Ogonowska Anna

Biblioteka:

-  Kowalczuk Sławomira 

-  Adamkiewicz Karolina


Świetlica szkolna:

-  Srokowska Krystyna

- Jakubowska Małgorzata

-  Pająk Agnieszka

- Skuza Zofia

- Aleksandra Mielcarz

- Słowińska Teresa

- Glinka – Komorowska Karolina
 

Nauczanie indywidualne, nauczyciele wspomagający:

-  Zielecka-Klasa Jolanta

-  Szczepaniak Ewa

-  Goszczyńska Agnieszka

-  Protasiuk Halina

-  Bortnowska Alina

- Załucka Katarzyna

- Mielcarek Jadwiga

Rewalidacja indywidualna:

- Bortnowska Alina

- Bukis Maria

- Załucka Katarzyna

- Goszczyńska Agnieszka

- Możdżer Jolanta

- Białas Janina

- Protasiuk Halina

Doradztwo zawodowe:

- Pawlik Bartosz

Edukacja dla bezpieczeństwa:

- Jarczewska Anna

Etyka:

- Szczepaniak Ewa

- Aleksandra Mielcarz

WDŻ:

- Morchat Lila

- Bortnowska Alina

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.